آموزش کاربردی Google Maps

نرم افزار Google Maps از جمله نرم افزارهای کاربردی مسیریابی، مکان‌یابی و اطلاعات مکانی این روزهاست. با توجه به اینکه این نرم افزار در دسترس‌ترین نرم افزار نقشه در دستان کاربر بخصوص بر روی گوشی‌های هوشمند اندرویدی می‌باشد، آموزش آن به همه افراد پیشنهاد می‌گردد.
آموزشی که در اینجا مطالعه می کنید، بر اساس آخرین نسخه برنامه در تاریخ 20 بهمن 1398 می باشد.

اطلاعات بیشتر
بررسی-چاشنی-ها-برای-آتشکاری-بعد-از-عمليات-ژئوفيزيک-(IP-RS)

در اين مقاله به عواملی که سبب اين انفجارات ناخواسته می شود که يکی از آن ها روش های ژئوفيزيک IP-RS می باشد مورد بررسی قرار می گيرد. در اين حين گروهی از چاشنی های الکتريکی نيز معرفی خواهند شد.
در نهايت با معرفی يک نوع چاشنی جديد با نام «نانل»، پيشنهاد می شود برای جلوگيری از آن گونه انفجارات از اين سيستم آتشکاری استفاده شود.

دستورالعمل اجرايی مواد ناريه شورای امنيت کشور و آئين نامه ايمنی معادن در مورد مصرف مواد ناريه اختلافاتی با يکديگر دارندکه اين تضادها باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای معدنکاران شده است و اين مقاله به بررسی اين تضاد ها می پردازد.