علیرضا دامادزاده
علیرضا دامادزاده
علیرضا دامادزاده

زندگینامه کوتاه

علیرضا دامادزاده

متولد اصفهان در تاریخ 30 آبان 1364

تحصیلات

مهندسی معدن گرایش استخراج – دانشگاه آزاد محلات (89-1383)