قوانین من و وب سایت شخصی من

  • مالک این وب سایت «سید علیرضا دامادزاده» می باشد.
  • تمامی اطلاعات این وب سایت توسط علیرضا دامادزاده نوشته شده و مسئولیت اطلاعات اصلی آن بر عهده وی می باشد. هرگونه دخل و تصرف ناشی ارسال نظرات، هک شدن و … بر عهده وی نمی باشد.
  • استفاده از اطلاعات این وب سایت (به غیر از اطلاعات شخصی) با کسب اجازه کتبی بلامانع  می باشد.
  • استفاده از اطلاعات شخصی دارنده/مالک وب سایت قطعاٌ غیرقانونی بوده و پیگیرد قانونی خواهد داشت.