در این بخش می توانید فایل‌های آموزشی که علیرضا دامادزاده تهیه کرده و آموزش داده است را به صورت خلاصه مشاهده کرده و فایل آموزشی را خریداری بفرمایید.

آموزش کاربردی Google Maps

نرم افزار Google Maps از جمله نرم افزارهای کاربردی مسیریابی، مکان‌یابی و اطلاعات مکانی این روزهاست. با توجه به اینکه این نرم افزار در دسترس‌ترین نرم افزار نقشه در دستان کاربر بخصوص بر روی گوشی‌های هوشمند اندرویدی می‌باشد، آموزش آن به همه افراد پیشنهاد می‌گردد.
آموزشی که در اینجا مطالعه می کنید، بر اساس آخرین نسخه برنامه در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ می باشد.

آموزش کاربردی Google Maps

نرم افزار Google Maps از جمله نرم افزارهای کاربردی مسیریابی، مکان‌یابی و اطلاعات مکانی این روزهاست. با توجه به اینکه این نرم افزار در دسترس‌ترین نرم افزار نقشه در دستان کاربر بخصوص بر روی گوشی‌های هوشمند اندرویدی می‌باشد، آموزش آن به همه افراد پیشنهاد می‌گردد.
آموزشی که در اینجا مطالعه می کنید، بر اساس آخرین نسخه برنامه در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ می باشد.

آموزش کاربردی Google Maps

نرم افزار Google Maps از جمله نرم افزارهای کاربردی مسیریابی، مکان‌یابی و اطلاعات مکانی این روزهاست. با توجه به اینکه این نرم افزار در دسترس‌ترین نرم افزار نقشه در دستان کاربر بخصوص بر روی گوشی‌های هوشمند اندرویدی می‌باشد، آموزش آن به همه افراد پیشنهاد می‌گردد.
آموزشی که در اینجا مطالعه می کنید، بر اساس آخرین نسخه برنامه در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ می باشد.